Wy jouwe gjin krimp! gaat over een klein dorp dat langzaam maar zeker leegloopt en waar de leefbaarheid afneemt. Overheden hebben besloten niet meer te investeren in dit kleine dorp. Dorpelingen moeten zichzelf maar zien te redden. Er ontstaat een tweedeling tussen inwoners die het zinkende schip willen verlaten en zij die de schouders eronder willen zetten om er met z’n allen wat van te maken.

DOARP SÛNDER TAKOMST

Het idee voor Wy jouwe gjin krimp! komt van Wim Beckers uit Witmarsum: “In 2015 zijn we begonnen met het project Witmarsum 2018, waarmee we aansluiten bij LF2018. Ik wilde als liedjesschrijver wel eens een toneelstuk maken. De drie iconen van Witmarsum moesten er een rol in hebben: Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier. Ik sloot me op in het skriuwersarkje van Rink van der Velde en… ja, toen gebeurde er eigenlijk niks. ik had losse ideeën voor scenes, liedjes en muziek, en die noteerde ik op geeltjes. De ark hing er op enig moment mee vol. Al ijsberend viel mijn oog op een boek in de rijk gevulde boekenkast:Doarp sûnder takomstvan Paulus Akkerman uit 1965. Dit boek gaat over een dorp dat te klein is om levensvatbaar te zijn, een dorp waarin overheden niet meer willen investeren. Een boek over het nu zeer actuele thema krimp en de geeltjes vielen op hun plek. Ik had een thema, dat ik alleen nog hoefde om te buigen naar iets positiefs. Krimp hoeft geen bedreiging te zijn, ook al vat iedereen het vaak wel zo op. Wy jouwe gjin krimp! klinkt hoopvol en strijdbaar.”

BEDREIGT DE KRIMP EEN PRILLE LIEFDE?

Wy jouwe gjin krimp! is ook een voorstelling over liefde, de liefde tussen de jonge Kees en Lyske. Ze zijn stapelgek op elkaar, maar Lyske moet misschien verhuizen naar de grote stad. De bakkerij van haar vader moet door de krimp sluiten. Bedreigt de krimp de liefde tussen Kees en Lyske?

Eline de Vries van Tryater kreeg de tekst onder ogen en zag meteen hoe ze hier als regisseuse een theatervoorstelling van kon maken. “Ik wil met dit stuk laten zien dat alles wat aandacht krijgt, kan groeien. Dat geldt voor gewassen en planten die water krijgen en met liefde worden verzorgd. Maar, dat gaat ook op voor mensen: wanneer mensen elkaar aandacht en liefde geven, dan groeien ze, dan zijn ze tot meer in staat, dan gebeurt er wat moois, dan gaan ze bloeien.”

HELP MEE DE KRIMP TE BESTRIJDEN!

“De originele graanschuur is de locatie van de voorstelling. Die past heel goed bij het stuk,” vervolgt Eline. “In de pleats van Reynold en Margreet Ypma aan de Van Camminghaweg 40 in Arum staat een prachtig podium waarop we het verhaal mooi ten tonele kunnen brengen.” “Daarnaast vertelt het stuk het verhaal over wat er ook in het echt speelt,” vult Wim aan. “Met 90 vrijwilligers proberen we de leefbaarheid van ons dorp te vergroten, maar wanneer er geen publiek in de zaal zit, dan bedreigt de krimp nu al die leefbaarheid. In het echt! Mijn oproep is daarom: ‘Kom naar deze actuele theatervoorstelling op locatie. Mienskip is alleen mienskip als er spelers én bezoekers zijn. Kom naar Wy jouwe gjin krimp! We laten dorpen in Friesland toch niet doodbloeden?!’.”

Contact

Vragen
Voor vragen kun je een e-mail sturen naar info@wyjouwegjinkrimp.nl

Facebook
facebook.com/wyjouwegjinkrimp

Wanneer
Het theaterspektakel kun je bezoeken op 1-2-3-7-9-10 november dit jaar.

Locatie:
De pleats fan Reynold en Margreet Ypma.
Van Camminghaweg 40, 8822WD Arum

Entree:
15 euro per persoon.